AKTUELT

SFE lanserer smarthus-løysing
22.12.2017
Gjennom selskapet Flikk, lanserer Sogn og Fjordane Energi ei smarthus-løysing som gir auka tryggleik, komfort og energisparing.
Les meir
Trainee 2018
04.12.2017
SFE søkjer trainee innan digitalisering og IKT. Søknadsfrist er 1. mars, og oppstart er august 2018.
Les meir
Halvårsresultat 2017
31.08.2017
Sogn og Fjordane Energi oppnådde eit konsernresultat etter skatt på 100 millionar kroner i første halvår 2017.
Les meir
Rapport utgreiing felles produksjonsselskap
15.08.2017
Sluttrapporten frå første del av utgreiing av felles produksjonsselskap mellom SFE, BKK og Hydro er klar, og kan lastast ned her.
Les meir
Falck Renewables investerer i Vestavind Kraft
10.07.2017
Det italienske selskapet Falck Renewables kjøper seg inn i vindkraftselskapet Vestavind Kraft. Kjøpet omfattar 80 prosent eigardel av vindkraftprosjekta Hennøy og Okla.
Les meir