AKTUELT

Halvårsresultat 2022
Sogn og Fjordane Energi (SFE) oppnådde eit resultat første halvår på 64 millionar etter skatt. Låge prisar nord for Sognefjorden er årsaka til resultatnedgangen frå i fjor.
Les meir
Malakoff konkurranse
20.07.2022
Les meir
Knut Arild ny produksjonsdirektør
Knut Arild Flatjord blir ny konserndirektør for kraftproduksjon i SFE.
Les meir
Kraft i Vest 2022
12.07.2022
Kraft i Vest 2022 er opna for påmelding
Les meir
Hyfuel får støtte
23.06.2022
HyFuel får 132 millionar kroner i støtte frå Enova. Det SFE-eigde selskapet får med det ei viktig brikke på plass i arbeidet med å etablere hydrogenproduksjon i Florø.
Les meir