AKTUELT

Helikopterbefaring
I samband med synfaring av høgspentnettet, vil SFE Nett bruke helikopter i kommunane Kinn, Bremanger, Askvoll, Gloppen og Sunnfjord i perioden 3. juli-10.juli.
Les meir
Vegstenging ved Risevatnet
På grunn av arbeid med reinsking av fjell og rassikring, vil vegen langs Risevatnet verte stengd for all ferdsel måndag, tysdag og onsdag kl. 07:00-20:00 i veke 27, 28 og 29.
Les meir
Breimsvatnet
11.06.2020
NVE har den 10. juni 2020 gjeve eit mellombels løyve til å fråvike manøvreringsreglementet grunna flaumfare.
Les meir
Jobb i SFE
Vi er glade for å lyse ut seks nye stillingar i eit tid der arbeidsløysa aukar. Meir behov for ny fornybar energi gjer at SFE er i vekst og treng fleire tilsette.
Les meir
Nye eigarar i Lefdal Mine Datacenter
Lefdal Mine Datacenter har fått ny investor og regionale eigarar sel aksjane sine.
Les meir