AKTUELT

Hyfuel får støtte
23.06.2022
HyFuel får 132 millionar kroner i støtte frå Enova. Det SFE-eigde selskapet får med det ei viktig brikke på plass i arbeidet med å etablere hydrogenproduksjon i Florø.
Les meir
Breimsvassdraget
16.06.2022
SFE Produksjon har søkt om løyve til auka tapping frå Breimsvatnet.
Les meir
Helikopter synfaring
Linja skal gjennomføre helikoptersynfaring av straumnettet i store delar av S&Fj og delar av Møre i veke 21-23. Helikopteret kjem til å fly lågt, og vil kunne medføre støy.
Les meir
Produksjonsdirektør
SFE søkjer Produksjonsdirektør, ein leiar for konsernet sitt arbeid innan drift, vedlikehald og utvikling av fornybar kraftproduksjon.
Les meir
Årsresultat 2021
SFE fekk eit underskot etter skatt på 65 mill. kroner i 2021. Dette står i kontrast til året før då konsernet gjekk med 200 mill. kroner i overskot.
Les meir