VISJON OG VERDIAR

SFE <picture/>

Visjonen vår

”Vi skaper den fornybare framtida” er SFE sin visjon, og denne er felles for konsernet og selskapa i konsernet. Denne fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet. SFE er ein stor aktør i den norske kraftindustrien, med omfattande produksjon av fornybar energi, ansvar for over 4000 km linjenett og med ein engasjert leverandør av straum til husstandar og bedrifter over heile landet.

Verdiane våre

Stolt

  • Ver tett på kunden, forsterk det unike og bygg tillit
  • Skap entusiasme, ta ansvar og vis handlekraft og resultat
  • Søk målet og få fram småsigrane og godtrua på vegen

Frisk

  • Våg å gå nye vegar, ver kreativ og tenk nytt
  • Løft kvarandre fram, søk utvikling og personleg vekst
  • Ta vare på enkeltmennesket, få fram engasjement og arbeidsglede

Ekte

  • Ver tydeleg og til stades, informer og inkluder
  • Vis mot og respekt, ver raus og ærleg
  • Bygg på det sterke i historia og vis lokalt ansvar