FOR LEVERANDØRAR

Vi ønskjer å motta fakturaer i ehf-format dersom de har mulighet til å sende dette. Vi nyttar Pagero som vårt mellomledd og dette gjeld følgande av våre selskap:

Selskapsnamn Organisasjonsnr.
Sogn og Fjordane Energi AS 984882092
SFE Produksjon AS  984882106
Svelgen Kraft AS   996530649
Bremangerlandet Vindpark AS 991299068
Lutelandet Energipark AS  993501972
Skipskraft AS 927403056

Hugs å merke fakturaene med ein kontaktperson i «dykkar ref» feltet så kjem fakturaen raskare på rett plass hos oss. Dersom de ikkje har mulighet til å sende ehf-fakturaer, kan vi motta fakturaer i pdf til faktura@sfe.no. Det er då viktig at alle vedlegg til fakturaen er i same pdf fil som fakturaen. Annan info sendt til denne e-post adressa vil ikkje bli fanga opp.

Generell e-post adresse er post@sfe.no

Postadresse Sogn og Fjordane Energi AS:
Sørstrandsvegen 227
6823 Sandane

Postadresse Svelgen Kraft AS:
Postboks 57
6721 Svelgen