Samarbeid med Plan Norge

SFE <picture/>

I snart ti år har vi hatt eit samarbeid med Plan International Norge om bygging av vassbrønnar i Sierra Leone og Zimbabwe. Prosjektet har gitt vatn til 47 000 menneske, som tidlegare ikkje har hatt tilgang på reint vatn.