Miljø, klima og berekraft

SFE <picture/>

I takt med klimaendringane har også vi i SFE eit auka fokus på miljø, klima og berekraft. Vi produserer straum av vatn og vind, altså fornybar energi, som er ein avgjerande del i løysinga på klimakrisa. I tillegg har vi eit klimapanel som arbeider kontinuerleg med å redusere klimautslepp og føre klimarekneskap.

Her finn du berekraftsrapportane våre: