Velkomen til Sogn og Fjordane Energi

Kraft til å påverke framtida

Nytt frå Sogn og Fjordane Energi

SFE previewImg

SFE Nett blir til Linja

Endringar i lovverket gjer at mange nettselskap no må skifte namn. SFE Nett sitt nye namn vert Linja.

Les meir
SFE previewImg

Godt resultat trass låge kraftprisar

Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) oppnådde eit resultat etter skatt i første halvår i 2020 på 140 mill. kr.

Les meir
Link block image

Erna vitja Jølstra kraftverk

— Vasskraft er grøn og fornybar energi som vi vil ha meir av, sa statsministeren då ho vitja ein av dei største utbyggingane av vasskraft som pågår i dag.

LES MEIR
Link block image

Lågaste straumprisar på 20 år

Ein mild, våt og vindfull haust har gitt rekordlåge kraftprisar. Høg fyllingsgrad, koronapandemi og ei stor fornybarutbygging gjer at vi kan forvente låge prisar framover.

LES MEIR