Velkomen til Sogn og Fjordane Energi

Kraft til å påverke framtida

Nytt frå Sogn og Fjordane Energi

SFE previewImg

Linjeinspeksjon med helikopter

I samband med synfaring av høgspentnettet, vil SFE Nett bruke helikopter i kommunane Kinn, Bremanger, Askvoll, Gloppen og Sunnfjord i perioden 3. juli-10.juli.

Les meir
SFE previewImg

AUKA TAPPING FRÅ BREIMSVATNET

11.06.2020

NVE har den 10. juni 2020 gjeve eit mellombels løyve til å fråvike manøvreringsreglementet grunna flaumfare.

Les meir
SFE previewImg

Stenging av veg langs Risevatnet

På grunn av arbeid med reinsking av fjell og rassikring, vil vegen langs Risevatnet verte stengd for all ferdsel måndag, tysdag og onsdag kl. 07:00-20:00 i veke 27, 28 og 29.

Les meir
SFE previewImg

Nye eigarar i Lefdal Mine Datacenter

Lefdal Mine Datacenter har fått ny investor og regionale eigarar sel aksjane sine.

Les meir
Link block image

Energiforsyning og korona

Energibransjen er ein del av den samfunnskritiske infrastrukturen og vi er opptatt av sikker energiforsyning til våre kundar. Det er viktig å ivareta våre tilsette og har sett i verk tiltak frå og med 13.mars på ubestemt tid.

LES MEIR
Link block image

Rekordresultat for 2019

Sogn og Fjordane Energi leverer sitt beste resultat nokon gong med eit resultat etter skatt på 433 millionar kroner for 2019.

LES MEIR