Velkomen til Sogn og Fjordane Energi

Vi skaper den fornybare framtida

Nytt frå Sogn og Fjordane Energi

SFE previewImg

Er du vår nye trainee?

Er du nyutdanna innan fagfelta IKT/teknologi, økonomi eller realfag? Kunne du tenkje deg ein frisk og spennande start på karriera? Då er du kanskje vår nye trainee!

Les meir
SFE previewImg

Låg vasstand i Nedre Sødalsvatnet

NVE har gjeve SFE Produksjon AS løyve til å senke vassnivået under lågaste regulerte vasstand (LRV) i perioden 15. januar til 15. juni 2023.

Les meir
SFE previewImg

Linja og Mørenett blir eitt selskap

Nettselskapa Linja og Mørenett har vedteke å slå seg saman, og blir dermed eitt av dei største nettselskapa i Noreg.

Les meir
SFE previewImg

Statsministeren opna Jølstra kraftverk

Statsminister Jonas Gahr Støre stod for den offisielle opninga av Jølstra kraftverk i Sunnfjord kommune. Dette er det tredje kraftverket som SFE opnar i år.

Les meir
SFE previewImg

No kan du lade elbilen din på Lutelandet

Lutelandet har blitt eit mykje brukt turområde, no har vi montert elbil-ladarar på staden.

Les meir
Link block image

Offisiell opning av Lutelandet kraftverk

24. oktober

Måndag opna olje- og energiminister Terje Aasland Lutelandet vindkraftverk i Fjaler kommune. Kraftverket er eigd av Sogn og Fjordane Energi, og kan forsyne rundt 9000 husstandar med straum.

LES MEIR
SFE previewImg

Enormt verditap for kraftkommunar

Regjeringa si skattepakke gir eigarane til Sogn og Fjordane Energi åleine eit verditap på 2 milliardar kroner, og negativt resultat for 2022 på 100 millionar kroner eller svakare.

Les meir
SFE previewImg

Opna nytt, stort kraftverk i Sogn

Det nye vasskraftverket i Østerbø blei i går offisielt opna. Årleg produksjon her tilsvarer straumbruken på ei av fergene mellom Lavik og Opedal i heile 50 år.

Les meir
SFE previewImg

Enova-støtte til Hyfuel

23.06.2022

HyFuel får 132 millionar kroner i støtte frå Enova. Det SFE-eigde selskapet får med det ei viktig brikke på plass i arbeidet med å etablere hydrogenproduksjon i Florø.

Les meir