Velkomen til Sogn og Fjordane Energi

Kraft til å påverke framtida

Nytt frå Sogn og Fjordane Energi

SFE previewImg

Godt 2018-resultat frå SFE

08.03.2019

Førebels rekneskap viser at Sogn og Fjordane Energi (SFE) fekk eit resultat etter skatt på 286 millionar kroner.

Les meir
Utrygg is

UTRYGG IS PÅ REGULERTE VATN

SFE åtvarar mot ferdsle på islagte vatn som nyttast til kraftproduksjon. Sjå oversikt over slike vatn i våre område.

Les meir
SFE previewImg

DRIV - Årets grøne innovasjonspris

DRIV-prisen er ein heilt ny innovasjonspris som har som mål å løfte fram innovative idear for det "grøne skiftet"

Les meir