Velkomen til Sogn og Fjordane Energi

Kraft til å påverke framtida

Nytt frå Sogn og Fjordane Energi

SFE previewImg

Elektrifiserer hamna

I dag opna ordførar Ola Teigen eit landstraumsanlegg på Fugleskjærskaia i Florø.

Les meir
SFE previewImg

Opna elbilladarar på Kviknes Hotel

SFE har ein målsetnad om å bidra til elektrifisering og grøne løysingar i regionen og tilbyr etablering av ladarar for elbil til hotell i regionen.

Les meir
SFE previewImg

Elbåt: Verdas første lynladar åpna i Florø

Onsdag blei det skriven verdshistorie i Florø. No kan du lade både elbåt og elbil samtidig på same stad.

Les meir
SFE previewImg

Ledig stilling som konserndirektør for IKT og digitalisering

SFE har no ledig stilling som konserndirektør for IKT og digitalisering. Den nyoppretta stillinga i vår digitale satsing inngår i konsernleiinga og rapporterer til konsernsjef.

Les meir
SFE previewImg

Bra resultat trass låge kraftprisar

Sjølv om fjorårets kraftprisar var dei lågaste på 20 år, fekk Sogn og Fjordane Energi (SFE) eit årsresultat på 200 millionar kroner i 2020.

Les meir
SFE previewImg

SFE Nett blir til Linja

Endringar i lovverket gjer at mange nettselskap no må skifte namn. SFE Nett sitt nye namn vert Linja.

Les meir