Velkomen til Sogn og Fjordane Energi

Kraft til å påverke framtida

Nytt frå Sogn og Fjordane Energi

SFE previewImg

Fire ledige stillingar i SFE Nett

Vi søker etter fire nye medarbeidarar til spennande oppgåver som Nettanalytikar, Fagansvarleg regionalnett, Prosjektingeniør linjebygg og Prosjektingeniør regionalnett.

Les meir
SFE previewImg

KRAFT I VEST 2020 ER AVLYST

13.07.2018

Årets konferanse er dessverre avlyst grunna Covid-19 viruset. Set av 22.-23. september 2021.

Les meir
SFE previewImg

AUKA TAPPING FRÅ BREIMSVATNET

11.06.2020

NVE har den 10. juni 2020 gjeve eit mellombels løyve til å fråvike manøvreringsreglementet grunna flaumfare.

Les meir