KONSERNSTYRET

Kort om styremedlemmane i SFE-konsernet:

Per Atle Kjøllesdal (f. 1956), styreleiar
Gardbrukar, medlem i formannskapet i Stryn kommune. 

Ketil Konglevoll (f. 1970), nestleiar
Seniorrådgjevar industrielle eigarskap i BKK

Arvid Bjarne Lillehauge (f. 1944)
Pensjonist, tidlegare rådmann og ordfører i Høyanger kommune, styreleiar i Kommunekraft

Olin Johanne Henden (f. 1972)
Næringsdrivande og styremedlem i m.a. Helse Vest

Anne Marit Steen (f. 1961)
Konserndirektør økonomi i BKK

Jan Helge Dale (f. 1955)
Kommunelege I i Flora kommune

Kjell Asle Bakkebø (f. 1968), tilsetterepresentant
Montørformann i SFE Nett

Geir Magne Evebø (f. 1968), tilsetterepresentant
Driftssentralleiar i SFE Nett

Kjartan Skår (f. 1964), tilsetterepresentant
Montørformann i SFE Nett