KONSERNSTYRET

Kort om styremedlemmane i SFE-konsernet:

 

Per Atle Kjøllesdal
Per Atle Kjøllesdal (f. 1956),  
styreleiar  
Gardbrukar, ordførar i Stryn kommune. 
Jannicke Hilland
Jannicke Hilland (f. 1967), 
nestleiar 
Konsernsjef i BKK
Arvid Bjarne Lillehauge
Arvid Bjarne Lillehauge (f. 1944),
Pensjonist, tidlegare rådmann og ordfører i Høyanger kommune, styreleiar i Kommunekraft

Olin Johanne Henden
Olin Johanne Henden (f. 1972),
Næringsdrivande og styremedlem i
m.a. Helse Vest

Arvid Andenæs
Arvid Andenæs  (f. 1954),
Tidlegare banksjef Sparebanken Sogn og Fjordane
Jan Helge Dale
Jan Helge Dale (f. 1955),
Kommunelege i Kinn kommune
Kjell Asle Bakkebø
Kjell Asle Bakkebø (f. 1968), tilsetterepresentant
Montørformann i SFE Nett
Kevin Skinlo-Denton
Kevin Skinlo-Denton (f. 1980), tilsetterepresentant
Systemingeniør SFE Produksjon
Erling Austerim
Erling Austreim (f. 1979), tilsetterepresentant
Prosjektingeniør i SFE Nett