KONSERNSTYRET

Kort om styremedlemmane i SFE-konsernet:

 

Sigurd Reksnes (f. 1977),  
styreleiar  

Jannicke Hilland (f. 1967), 
nestleiar 
Konsernsjef i BKK/Eviny. Utdanna sivilingeniør frå University of Manchester, dr.scient frå Universitetet i Bergen og har delfag i strategisk leiing frå Norges Handelshøgskole. 
Henrik Oppen (f. 1957)
Olin Johanne Henden (f. 1972),
Næringsdrivande og styremedlem i
m.a. Helse Vest

Arvid Andenæs  (f. 1954),
Tidlegare banksjef Sparebanken Sogn og Fjordane
Jan Helge Dale (f. 1955),
Kommunelege i Kinn kommune
Kjell Asle Bakkebø (f. 1968), tilsetterepresentant
Montørformann i linja
Kevin Skinlo-Denton (f. 1980), tilsetterepresentant
Systemingeniør SFE Produksjon
Erling Austreim (f. 1979), tilsetterepresentant
Prosjektingeniør i Linja