KONSERNSTYRET

Kort om styremedlemmane i SFE-konsernet:

 

Sigurd Reksnes (f. 1977),  
styreleiar  
Stilling: Bonde.
Utdanning: Agronom.
Har praksis som folkevald i både
kommune og fylkespolitikk og ei rekke
verv i styrer, råd og utval. 
Silje Sunde
Silje Skaar Sunde (f. 1984), 
nestleiar 
Stilling: Leder strategi og bærekraft i Eviny AS.
Utdanning: Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom og master i revisjon og regnskap frå NHH. 
Styremedlem i Sognekraft AS, Eviny Venture AS, NHO Vestland og Sunnfjord tomteselskap.
Henrik Oppen (f. 1957)
Stilling: Drifsteknikar ved Osland Havbruk AS.
Utdanning: Agronom
Har praksis som folkevald og som medlem av Fylkestinget i Sogn og Fjordane. 
Olin Johanne Henden (f. 1972),
Stilling: Dagleg leiar i Henden Sport AS, Elvetun Eigedom AS og Nordfjord
Aktiv. Er nestleiar i styret i Helse Vest.
Utdanning: Handelshøyskolen BI,
Høyskolen i Oslo og Akerhus og
Gimlekollen Mediesenter.
Har praksis som dagleg leiar og
politikar i kommune og fylkespolitikk.
Arvid Andenæs  (f. 1954),
Stilling: Pensjonist
Utdanning: Master of Management frå Handelshøyskolen BI.
Har vore Administrerande direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane frå 2001 til 2016. Har også erfaring frå Sparebanken1 Nord Norge og Danske Bank.
Jan Helge Dale (f. 1955),
Kommunelege i Kinn kommune
Kjell Asle Bakkebø (f. 1968),
tilsetterepresentant

Stilling: Montørformann, Linja AS.
Utdanning: Fagbrev gruppe A og B. 
Har jobba i tidlegare Ytre Fjordane Kraftlag
og er no tilsett på montørbasen på Stadlandet.
Kevin Denton (f. 1980),
tilsetterepresentant

Stilling: Fagleiar Produksjonssentral, SFE Produksjon AS.
Utdanning: Elektronikkingeniør, Høgskolen i Bergen.
Har tidlegare jobba i Siemens Olje og Gass i Bergen. 
Erling Austreim (f. 1979),
tilsetterepresentant

Stilling: Prosjektplanleggar, Linja AS.
Utdanning: Sivilingeniør frå NTNU.
Har tidlegare jobba i Teleconsult og Eltel.