FINANS- OG EIGARINFORMASJON

SFE <picture/>

Sogn og Fjordane Energi er offentleg eigd, og har i tillegg obligasjonslån som er notert på Oslo Børs. Informasjonen du får frå SFE skal vere truverdig og så open og tilgjengeleg som mogleg. 

Til høgre kan du velje mellom fleire kategoriar av relevant eigar- og finansiell informasjon.

Ta kontakt med økonomidirektør Martin Holvik dersom du har spørsmål til noko av dette: martin.holvik@sfe.no / 57 88 47 00.