Program 2021


VI SKAPAR DEN FORNYBARE FRAMTIDA
Vi har gleda oss i to år til å ta i mot gjestar til Kraft i Vest. Mange har nok sakna konferansestemninga med dei gode faglege diskusjonane, påfyll av relevante tema, møte med menneska og lokalmat av høg klasse. Det er ein ære å ønskje dykk velkomen til Kraft i Vest 22.-23. september  2021!

Temaet i år er "Vi skapar den fornybare framtida". Kva rolle har teknologiutviklinga i løysinga på klimakrisa? Kan grøn omstilling skape nye moglegheiter?  Auka krav til grøn rapportering – korleis henge med?

Du vil mellom anna møte tidlegare statsråd Anniken Hauglie, Kikki Kleiven frå Bjerknessenteret og Agathe Schjetlein i Finans Norge. 

Program dag 1 – 22.september

Opning og introduksjon

11.00 – 11.45      Lunsj, Gloppen Hotell

12.00 – 12.15      Opning og introduksjon av konfransier Anne-Mette Hjelle.

12.15 – 13.00      «Ei varmare verd», Hilde Fålun Strøm og Sunniva Sorby, Hearts in the Ice

Nyskaping som nøkkel til klimautfordringa

13.00 – 13.25      «Innovasjon som drivkraft i det grøne skiftet", Anniken Hauglie tidlegare statsråd og leiar i Norsk Olje og Gass/Viseadministrerande direktør i NHO           

13.25 – 13.50      «Kraftselskapa i sentrum for ny grøn teknologi», Liina Veerme, konserndirektør SKS

Pause til 14.15

Når berekraft blir føresetnad for finansiering

14.15 – 14.40      «Når kapitalen stiller klimakrav», Agathe Schjetlein, direktør berekraft Finansnorge

14.40 – 15.05      «EUs taksonomi for grøne investeringar», Ingri Martine Fonn Macsik, Sparebanken Sogn og Fjordane

15.05 – 15.30      «The future of sustainable energi», Valeria Jana Schwanitz, Institutt for miljø- og naturvitskap HVL                             

Nytt Storting – kva skjer no?


15.30 – 15.55       Ei ny regjering tek form - vi kikar bak kulissane. Kva kan næringslivet forvente seg framover? Frampeik med avtroppande stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete og konfransier Anne Mette Hjelle. 

Pause til 16.30

Drivprisen - nyskaping som drivkraft for grøn omstilling

16.30 – 16.45      «Verktøy for nyskaping», Nina Broch Mathisen, direktør Innovasjon Norge Vestland 

16.45 – 16.55      Introduksjon DRIVprisen 

16.55 – 17.05      Førsteplass vinnarTio Tech 2020 

17.05 – 17.20      Presentasjon nominerte 2021

17.20 – 17.30      Kåring og utdeling av pris 2021

17.30 – 18.00      Oppsummering av dagen

19.30 - Apertif på Gloppen Hotell før festmiddag kl. 20.00.

 

Program dag 2 – 23.september

Opning dag 2

08.30 – 08.35      Opning dag 2, konfransier Anne Mette Hjelle

08.35 – 09.00      «Korleis vil klimaendringane påverke oss», Helga «Kikki» Flesche Kleiven, direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning

Elektrifisering – vår viktigaste klimareidskap

09.00 – 09. 25     «Eit fornybart og fullelektrisk fornybarsamfunn – kva må til» Toini Løvseth, direktør marked, elektrifisering og kundar i Energi Norge 

09.25 – 09.50      «Nasjonale klimaambisjonar og kritiske grep for verdiskaping», Sigrun Aasland, leiar Zero

09.50 – 10.15      «Korleis balanserer vi klima og natur», Therese Hugstmyr Woie, Natur og Ungdom                      

Pause til 10.40


Frå ord til handling – eit grønare vestland

 
10.40 – 11.05      «Eit grønt vestland og nullutslepp 2030», Natalia Golis, Fylkesvaraordfører Vestland Fylkeskommune

11.05 – 11.30       «Berekraftssatsing i energibransjen», Jannicke Lindvik, kommunikasjonsdirektør Sogn og Fjordane Energi

11.30 – 11.45       «Metall for komande generasjonar» Helene Seim, administrerande direktør Boliden Odda

Årets store thriller - kraftprisar og forsyningssikkerheit

 

11.55 – 12.20      «Kva skjer, kvifor skjer det og kva kan vi fortente oss framover», Toril Christensen, Analysesjef, Eviny AS (BKK).      

12.20 – 12.30      Avrundande ord ved Anne Mette Hjelle 

 

Gunna smitterestriksjoner i samband med covid-19, har vi avgrensa med billettar. Her løner det seg å vere rask! 

> Påmelding

> Praktisk informasjon