EIGARSKAPA VÅRE

SFE-konsernet har eigarskap i fleire selskap som på ulike måtar relaterer seg til våre kjerneverksemder. Dette er nokre av dei.

Link block image

Enivest

Enivest leverer breiband og fiber til privatkundar og bedrifter i Sogn og Fjordane, og betyr mykje for utvikling av lokalsamfunn og næringsliv i regionen vår. Selskapet vart etablert i 2000, har rundt 45 tilsette og hovudkontor i Førde. SFE eig 38,74% av Enivest.

Gå til enivest.no
Link block image

Lefdal Mine Datacenter

I ei nedlagt Olivin-gruve på Lefdal i Nordfjord ligg Lefdal Mine Datacenter. Målsetnaden er å vere det sikraste, mest fleksible og miljøvenlege datasenteret i Europa. SFE har vore på eigarsida sidan oppstarten og eig i dag 12,6% av datasenteret.

Gå til lefdalmine.com
Link block image

eSmart Systems

SFE har vore med sidan starten på eSmart Systems si satsing på å utvikle leiande, digitale løysingar for mellom anna kraftsektoren. Selskapet har hovudkontor i Halden, rundt 80 tilsette, og har på få år skapt ei internasjonalt anerkjent verksemd med kontor i fleire land.

Gå til esmartsystems.com
Link block image

Vindkraft

SFE har 10% eigarskap i Falck Renewables Vind som står bak Hennøy vindkraftverk (Bremanger) og Okla vindkraftverk (Selje).

Link block image

Etrygg

Etrygg leverer tenester på vegne av nettselskapa SFE Nett og Sunnfjord Energi Nett. Tenestene omfattar mellom anna tilsyn med elektriske anlegg, elektrisk utstyr og elektroinstallatørar, i tillegg til informasjon og opplæring i el-tryggleik. SFE eig 45% av Etrygg gjennom SFE Nett.

Gå til etrygg.no