LÅNEAVTALAR

SFE <picture/>

Som eit ledd i å finansiere SFE-konsernet sine investeringar har Sogn og Fjordane Energi AS obligasjonslån notert på Oslo Børs. Under finn du aktuell dokumentasjon knytt til obligasjonslåna våre:

Obligasjonslån:

 

 Namn  Børs Ticker Låneavtale
 ISIN
 Emisjon Forfall Rente Beløp (MNOK) Verdipapir
 dokument

 4,95% 2013/2023

 SFEN30 PRO

 NO 0010671134

 30.01.2013

 30.01.2023

 Fast

 300

 Låneavtale

 3,41% 2016/2026

 SFEN41

 NO 0010759087

 11.03.2016

 11.03.2026

 Fast

 500

 Verdipapirdok.

 FRN 2017/2022

 SFEN45

 NO 0010805930

 22.09.2017

 22.09.2022

 Flyt

 300

 Verdipapirdok.

 FRN 2019/2021

 SFEN48

 NO 0010842511

 08.02.2019

 08.09.2021

 Flyt

 150

 Verdipapirdok.

FRN 2020/2023

 SFEN51

 NO 0010894579

 29.09.2020

 29.09.2023

 Flyt

 300

 Verdipapirdok.

Grøne obligasjonslån:

NamnBørs TickerLåneavtale ISINEmisjonForfallRenteBeløp (MNOK)Verdipapir dokument

3,00% 2018/2025

SFEN46 G 

NO 0010822984

23.05.2018

23.05.2025

Fast

300

Verdipapirdok.

3,34% 2018/2028

SFEN47 G

NO 0010822992

23.05.2018

23.05.2028

Fast

200

Verdipapirdok.

FRN 2019/2024

SFEN49 G

NO 0010849979

24.04.2019

24.04.2024

Flyt

400

Verdipapirdok.  Verdipapirdok. 2

2,85% 2019/2027

SFEN50 G

NO 0010849987

26.04.2019

26.04.2027

Fast

200

Verdipapirdok.

FRN 2021/2026

 

NO 0011013658

03.06.2021

15.09.2026

Flyt

250

Prospekt

2,505% 2021/2031

 

NO 0011013666

03.06.2021

03.06.2031

Fast

300

Prospekt

 Prospekt:

Presentasjonar

Grønt rammeverk og rapportering:

Børsmeldingar

Børsmeldingar frå SFE kan lesast på Oslo Børs si meldingsteneste newsweb.no.

Gå til newsweb.no