LÅNEAVTALAR

SFE <picture/>

Som eit ledd i å finansiere SFE-konsernet sine investeringar har Sogn og Fjordane Energi AS obligasjonslån notert på Oslo Børs. Under finn du aktuell dokumentasjon knytt til obligasjonslåna våre:

 

Grøne obligasjonslån:

Rapportering Green Bond SFE

Børsmeldingar

Børsmeldingar frå SFE kan lesast på Oslo Børs si meldingsteneste newsweb.no.

Gå til newsweb.no