FINANSIELLE RAPPORTAR

SFE <picture/>

Nedanfor finn du årsrapportar tilbake til 2002, og halvårsrapportar tilbake til 2012.

Link block image

Børsmeldingar

Sogn og Fjordane Energi har børsnoterte obligasjonslån. Børsmeldingar finn du på Oslo Børs si meldingsteneste newsweb.no.

Gå til newsweb.no