Variabel

Straum til variabel pris.
Direkte prisvarsling.

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding

Etterskuddsvis fakturering

Spot

Følg straumprisen time for time.
Historisk gunstigast over tid.

Fastbeløp 35 kr/mnd

Påslag 4,5 øre/kWh

Ingen bindingstid

Etterskuddvis fakturering

Fast 12 mnd

Forutsigbar straumpris.
Avtaleperiode 12 mnd.

Fastbeløp på 35kr/mnd

Inkl. lovpålagt El-sertifikat

Etterskuddsvis fakturering

Vis alle straumavtaler pil

Fast 3 mnd

Forutsigbar straumpris.
Avtaleperiode 3 mnd.

Fastbeløp på 35 kr/mnd

Inkl. lovpålagt El-sertifikat

Etterskuddsvis fakturering

Fast 6 mnd

Forutsigbar straumpris.
Avtaleperiode 6 mnd.

Fastbeløp på 35kr/mnd

Inkl. lovpålagt El-sertifikat

Etterskuddsvis fakturering

Webspot

Følg straumprisen time for time.
All kommunikasjon går digitalt.

Fastbeløp 0 kr/mnd

Påslag 2,9 øre/kWh

Ingen bindingstid

Etterskuddvis fakturering

For privatkundar med inntil 40 000 kWh/året

Nyhende