STRAUMSAL OG SMARTE HUS

SFE <picture/>

Gjennom selskapet SFE Kraft sel vi straum til om lag 32 000 husstandar og verksemder. På ein nasjonal marknad tilbyr selskapet straumavtaler tilpassa ulike kundebehov og til konkurransedyktige prisar, i tillegg til eit profesjonelt og tilgjengeleg kundesenter. Vi eig 66% av SFE Kraft - resten eig Sunnfjord Energi.

Gjennom selskapet Flikk leverer vi innovative smarthus-produkt som aukar tryggleik, komfort og energisparing i bustaden din. 

Les meir om våre straumavtaler her

Les meir om Flikk og våre smarthus-produkt her

Flikk - smarte hus
Flikk er ei smarthus-løysing som gir deg høve til avansert styring av temperaturar, lys og energibruk.
Les meir