ORGANISASJONSKART

SFE <picture/>

SFE konsernet består av tre dotterselskap som opererer innan våre tre kjerneverksemder: produksjon, distribusjon og sal av straum. I tillegg har vi eigarskap i fleire selskap som på ulike måtar relaterer seg til kjerneverksemdene våre.