VÅRE EIGARAR

SFE <picture/>

Sogn og Fjordane Fylkeskommune, gjennom sitt eigarselskap SF Holding, er vår største eigar med nær halvparten av aksjane i SFE (49,56%). Deretter kjem kraftkonsernet BKK med rundt 36,8 prosent eigarskap, og sju kommunar i Nordfjord og Sunnfjord som samla har ein eigarskap på 13,61%. Bremanger kommune har overført aksjane i SFE til sitt heileigde selskap Bremanger Eigedom AS.