VÅRE EIGARAR

SFE <picture/>

Sogn og Fjordane Holding AS er vår største eigar med nær halvparten av aksjane i SFE (49,51%). Deretter kjem kraftkonsernet Eviny AS med 36,80% eigarskap, og seks kommunar i Nordfjord og Sunnfjord som samla har ein eigarskap på 13,69%. Bremanger kommune har overført aksjane i SFE til sitt heileigde selskap Bremanger Eigedom AS.