FINANSKALENDER

Her er viktige datoar for finansiell informasjon frå Sogn og Fjordane Energi for 2022. Dersom du har spørsmål til nokon av desse, ta kontakt med konserndirektør økonomi og finans, Martin Holvik, på martin.holvik@sfe.no / 57 88 47 00. 

   
Førebels rekneskap 2022 30. mars 2023
Årsrapport 2022 30. april 2023
Ordinær generalforsamling 16. juni 2023
Rekneskap 1. halvår 2023 31. august 2023

Børsmeldingar

Børsmeldingar frå SFE kan lesast på Oslo Børs si meldingsteneste newsweb.no.

Gå til newsweb.no