FINANSKALENDER

Her er viktige datoar for finansiell informasjon frå Sogn og Fjordane Energi for 2024. Dersom du har spørsmål til nokon av desse, ta kontakt med konserndirektør økonomi og finans, Martin Holvik, på martin.holvik@sfe.no / 57 88 47 00. 

   
Førebels rekneskap 2023 22. mars 2024
Årsrapport 2023 30. april 2024
Ordinær generalforsamling 6.juni 2024
Rekneskap 1. halvår 2024 29. august 2024

Børsmeldingar

Børsmeldingar frå SFE kan lesast på Oslo Børs si meldingsteneste newsweb.no.

Gå til newsweb.no