FINANSKALENDER

Her er viktige datoar for finansiell informasjon frå Sogn og Fjordane Energi for 2022. Dersom du har spørsmål til nokon av desse, ta kontakt med konserndirektør økonomi og finans, Martin Holvik, på martin.holvik@sfe.no / 57 88 47 00. 

Rekneskap 2021 31. mars 2022
Årsrapport 2021 30. april 2022
Generalforsamling 14. juni 2022
Rekneskap 1. halvår 2022 30. august 2022

Børsmeldingar

Børsmeldingar frå SFE kan lesast på Oslo Børs si meldingsteneste newsweb.no.

Gå til newsweb.no