Program 2022

Kraft i Vest 2022


Vi gler oss til å igjen ta i mot omlag 300 gjestar til Kraft i Vest. Temaet i år er "Når alt er i endring". Meld deg på konferansen og du får to dagar med dagsaktuell innsikt, gode møter og sanselege opplevingar. Vi tek pulsen på verda og korleis endringane påverkar oss. 

Program med atterhald om endringar:

Program onsdag 21.september

(eige småkraftseminar i kinosalen 9:00 - 10:45)

Opning og introduksjon

10.30 – 11.45      Lunsj, Gloppen Hotell

12.00 – 12.10      Opning og introduksjon av konfransier Ronny Brede Aase. 

Eit endra verdsbilde, korleis påverkar dette oss?

12.10– 12.30      Ine Eriksen Søreide, leiar Utanriks- og forsvarskomiteen     

13.35 – 13.55     Elisabeth Sæther, Statssekretær Olje- og energidepartementet

13.55 – 14.15     Sylvi Listhaug, partileiar Framstegspartiet

14.15 – 14.35     Sigrun Aasland, leiar Zero

Pause til 15.00

15.00 – 15.20     Panelsamtale mellom Ine Eriksen Søreide, Elisabeth Sæther, Sigrun Aasland og Sylvi Listhaug

Korleis løyse energibehovet for framtida

15.20 – 15.40      Knut Kroepelien, Adminstrerande direktør Energi Norge 

15.40 – 16.00      Fride Vullum-Bruer, Seniorforsker Sintef 

16.00 – 16.20      Sunniva Rose, kjernefysiker og blogger       

16.20 – 16.40      Ventar stadfesting

Pause med matbit til 17.05

Vestlandet - ein spydspiss i det grøne skiftet


17.05 – 17.20       Ole Schanke Eikum, Administrerande direktør Fjord Base 

17.20 – 17.35       Eilef Stange, Administrerande direktør Gasnor 

17.35 – 17.50       Natalia Golis, Fylkesvaraordfører Vestland Fylkeskommune

17.50 – 18.15       Drivprisen - presentasjon av kandidatane og kåring av vinnarar

Oppsummering av avslutning av dag 1

Festmiddag på Gloppen Hotell kl. 20.00.

 

Program torsdag 22.september

Opning dag 2

08.30 – 08.35      Opning dag 2, konferansier Ronny Brede Aase

 

Cybertruslar, alt ein ikkje ser

 

08.35 – 08.55      Erik Haugland, Nasjonal Sikkerhetsmyndigheit     

08.55 – 09.15      Ventar stadfesting

09.15 – 09.35      Torgeir Waterhouse, IT-ekspert og grunnleggar Otte AS

Energimarknaden i endring

09.35 – 09.50      Monica Heggheim, Kraftanalytikar Sogn og Fjordane Energi

09.50 – 10.10      Erik Espeset, Konsernsjef Tafjord  

Pause til 10.30

10.30 – 10.50      Åslaug Haga, Administrerande direktør Norwea

10.50 – 11.10      Liv Monica Stubholt, Partner advokatfirmaet Selmer AS og medlem av Energikommisjonen

11.10 – 11.30      Ventar stadfesting


Rettferdig energiomstilling frå eit kundeperspektiv

 
11.30 – 11.50      Linda Ørstavik Øberg, Energipolitisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver Huseierne

11.50 – 12.10      Jørn Skaane, CEO Lefdal Mine Datacenter 

12.10 – 12.30      Anders Felde, leiar Vestland Bondelag

Oppsummering og avrunding av konferansen

12.30-14.00     Lunsj på Gloppen hotell

Kraft i Vest er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane Energi, Sparebanken Sogn og Fjordane, Vestland Fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet og Innovasjon Norge Vestland. 

> Påmelding

>Praktisk informasjon