Program 2019

VERDAS FØRSTE FULLELEKTRISKE FORNYBARSAMFUNN


Gå til påmelding her


TORSDAG 26. SEPTEMBER:

10.30 - 11.45 Lunsj, Gloppen Hotell - Registrering i Trivselshagen

12.00 - 12.15 Introduksjon og opning. Konferansier: Silje Guddal.

EIN KLODE I KLIMAKAMP

12.15 - 12.40 Klimakampen angår oss alle.
Robert Mood, generalløytnant (p) og no president i Norges Røde Kors

12.40 - 13.00 Ei verd i omstilling- spelar Noreg ei rolle?
Marius Holm, dagleg leiar i Zero

13.00 - 13.20 Klimakamp på bekostning av naturen?
Silje Lundberg, Leiar i Naturvernforbundet

13.20 - 13.40 Pause

PÅ VEG MOT EIT GRØNARE SAMFUNN

13.40 - 14.05 Slik riggar vi det fullelektriske samfunnet
Kjetil Lund, Direktør NVE

14.05 - 14.30 Innovasjon som drivkraft mot eit framtidsretta Equinor
Ragnhild Ulvik, Innovasjonsdirektør Equinor

14.30 - 14.50 Korleis oppnå fornybarnæringa sin visjon?
Knut Kroepelien, administrerande direktør i Energi Norge

14.50 - 15.15 Klimasatsing eller urørd natur - korleis finn vi balansen?
Samtale mellom Lundberg, Kroepelien og Holm

15.15 - 15.35 Utdeling av "DRIV-prisen" 
Innovasjon Norge, Høgskulen på Vestlandet, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Sogn og Fjordane Energi og Sparebanken Sogn og Fjordane sin nye, grøne innovasjonspris. 

15.35 - 16.05 Den digitale revolusjonen - er vi klar?
Silvija Seres, informatikar og bedriftsrådgjevar

16.05 - 16.30 Pause

 

VILJE TIL ENDRING (parallellsesjon i kultursal)

16.30 - 16.55 Slik motiverar vi til endringsvilje 
Rasmus Mo, Sogndal Fotball

16.55 - 17.20 Store næringar i stor omstilling - vi må våge å tenkje nytt
Trond Teigene, Administrerande direktør Sparebanken Sogn og Fjordane

17.20 - 17.50 Korleis skapar vi kultur for endring?
Espen Ruud, seniorkonsulent AFF

17.50 - 18.00 Oppsummering og avslutning for dagen

SMÅKRAFT (parallellsesjon i kinosal)

16.30 - 16.55 Utvikling av kraft- og sertifikatpris
Bengt Haugnes, sjef for Krafthandel i Sogn og Fjordane Energi

16.55 - 17.20 Kva moglegheiter skapar digitaliseringa for drift av småkraftverka?
Bjarte L. Hauge, SFE Produksjon

17.20 - 17.50 Plassering og forvaltning av kapital frå kraftverk
Gunnar Heggheim. leiar investeringssenter, Sparebanken Sogn og Fjordane

17.50 - 18.00 Oppsummering og avslutning av dagen

---

19.30 Aperitif på Gloppen Hotell

20.00 Festmiddag, Gloppen Hotell. Underhaldning ved Eva Weel Skram

23.30 Open pub i "Kjellaren"

---

FREDAG 27. SEPTEMBER:

08.45 -  Opning dag 2- Jenny Følling, fylkesordførar i Sogn og Fjordane. Konfransier: Randi Humborstad.

VIND I VINDEN

08.55 - 09.20 Offshore vind - løysing eller luftslott?
John Olav Tande, sjefsforskar SINTEF

09.20 - 09.45 Ny vind i segla
Stig Svalheim, administrerande direktør Vestavind Energi

DEN NYE FORBRUKAREN

09.45 - 10.15 Kva påverkar miljøvala våre? 
Beate Nossum, byråleiar Footprint

10.15 - 10.40 Soltak til alle? 
Ragnhild Bjelland-Hanley, dagleg leiar Solenergiforeninga

10.40 - 11.10 Pause

EIT LANDBRUK I ENDRING

11.10 - 11.35 Framtida sitt landbruk er elektrisk
John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet

11.35 - 12.00 Matproduksjon på eigen nitrogengjødsel
Grete Sønsteby, administrerande direktør N2applied og årets kvinnelige gründer 2018

EIN BÆREKRAFTIG MORGONDAG

12.00 - 12.25 Investeringar for ei grøn framtid
Knut Aaland, ASKO

12.25 - 12.50 Bærekraftig vekst på fornybare ressursar - kva politiske grep kan vi vente oss? 
Tore Storehaug, talsperson for finans, energi og miljøsaker i KrF

12.50 - 13.00 Oppsummering av konferansen

---

13:00 Lunsj, Gloppen Hotell

> Påmelding

> Praktisk informasjon