KRAFT I VEST 2021

13.07.2018
SFE <picture/>

Vi er i gang med å planlegge ny konferanse i 2021, og håpar det lar seg gjere å gjennomføre dette i år med tanke på situasjonen med covid-19. Det blir mange spennande tema, så hugs å setje av datoane 22.-23. september 2021.

Kraft i Vest har etablert seg som ein viktig næringskonferanse, med over 300 deltakarar kvart år. Kraft i Vest blir arrangert i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet og Innovasjon Norge.