KRAFT I VEST 2022

12.07.2022
SFE <picture/>

Program onsdag 21.september

 

(eige småkraftseminar i kinosalen 9:00 - 10:45)

Opning og introduksjon

10.30 – 11.45      Lunsj, Gloppen Hotell

12.00 – 12.10      Opning og introduksjon av konferansier Ronny Brede Aase 

Eit endra verdsbilde, korleis påverkar dette oss?

12.10– 12.35      Ine Eriksen Søreide, leiar Utanriks- og forsvarskomiteen     

12.35 – 13.00     Torbjørn Vereide, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

13.00 – 13.25     Sylvi Listhaug, partileiar Framstegspartiet

13.25 – 13.50     Sigrun Aasland, leiar Zero

Pause til 14.15

14.15 – 14.40     Knut Kroepelien, adminstrerande direktør Energi Norge

14.40 – 15.05     Panelsamtale mellom Sylvi Listhaug, Torbjørn Vereide, Sigrun Aasland og Knut Kroepelien

Korleis løyse energibehovet for framtida


15.05 – 15.30      Fride Vullum-Bruer, Seniorforsker Sintef 

15.30 – 15.55      Sunniva Rose, kjernefysiker og blogger       

Pause med matbit til 16.20

16.20 – 16.45      Harris Utne, direktør for regionale planar Sør og Vest, Statnett

Vestlandet - ein spydspiss i det grøne skiftet


16.45 – 17.05       Ole Schanke Eikum, administrerande direktør Fjord Base 

17.05 – 17.25       Eilef Stange, administrerande direktør Gasnor 

17.25 – 17.45       Natalia Golis, fylkesvaraordfører Vestland Fylkeskommune

17.45 – 18.05       Drivprisen - presentasjon av kandidatane og kåring av vinnarar

Oppsummering og avslutning av dag 1

Festmiddag på Gloppen Hotell kl. 20.00.

 

Program torsdag 22.september

Opning dag 2

08.30 – 08.35      Opning dag 2, konferansier Ronny Brede Aase

08.35 – 09.05      Victor D. Norman, NHH-professor, forklarer det makroøkonomiske biletet og korleis det vil kunne påverke oss

Cybertruslar, alt ein ikkje ser


09.05 – 09.30      Julie Kummernes Sandness, enhetsleder Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)     

09.30 – 09.55      Torgeir Waterhouse, IT-ekspert og grunnleggar Otte AS

Energimarknaden i endring

09.55 – 10.10      Monica Heggheim, kraftanalytikar Sogn og Fjordane Energi

Pause til 10.35

10.35 – 10.55      Erik Espeset, konsernsjef Tafjord  

10.55 – 11.15      Åslaug Haga, administrerande direktør Norwea

11.15 – 11.35      Liv Monica Stubholt, partner advokatfirmaet Selmer AS og medlem av Energikommisjonen

Straumsituasjonen frå eit kundeperspektiv

 
11.35 – 11.50      Linda Ørstavik Øberg, energipolitisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver Huseierne

11.50 – 12.05      Sondre Olsen, politisk rådgjevar NHO Vestlandet 

12.05 – 12.20      Anders Felde, leiar Vestland Bondelag

12.20 – 12.30     Oppsummering og avrunding av konferansen

12.30 – 14.00     Lunsj på Gloppen hotell

Kraft i Vest er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane Energi, Sparebanken Sogn og Fjordane, Vestland Fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet og Innovasjon Norge Vestland. 

> Påmelding

 

Kraft i Vest har etablert seg som ein viktig næringskonferanse, med omlag 300 deltakarar kvart år. Kraft i Vest blir arrangert i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane, Vestland Fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet og Innovasjon Norge.