Småkraftseminar

SFE og Sparebanken Sogn og Fjordane inviterer til småkraftseminar under Kraft i Vest. Her prøvar vi å kike inn i framtida, både når det gjeld kraftpris og rente.  I tillegg vil vi snakke om andre sentrale rammevilkår for bransjen som skattlegging, forsikringsvilkår m.m. 

Program onsdag 20.september i kinosalen i Trivselshagen på Sandane:

09:00   Velkomen
09:05   "Rentetoppen er nådd, men kva skjer no?" 
  Arne Sæterbakken, Leiar Finans, Sparebanken Sogn og Fjordane
09:25

  "Store svingingar i kraftprisen – kva kan vi vente framover?
  Monica Heggheim, Porteføljeforvaltar, SFE 

09:50    Beinstrekk
10:05   "Oppdatering frå Småkraftforeninga"  
  Knut Olav Tveit, dagleg leiar i Småkraftforeninga
 10:30    Slutt

 

For påmelding til gratis småkraftseminar, kontakt Monica Heggheim på monica.heggheim@sfe.no.

Ønskjer du å melde deg på Kraft i Vest-konferansen, gjer du det her.