Kraft i Vest 2023

SFE <picture/>

Hald av datoen!

Gå ikkje glipp av ein av dei viktigaste møteplassane for næringsliv på Vestlandet i 2023 – Kraft i Vest på Sandane, 20.-21. september. 

Årets konferanse er den tiande i rekka, og har fått tittelen «Tid for handling». Vi har eit rimeleg godt bilete av kvar vi skal med omsyn til behovet for grøn omstilling, men korleis kjem vi dit raskt nok? 

Kva teknologiar og energiressursar satsar vi på? Korleis tek vi omsyn til både klimaet og naturen vår på vegen mot målet? Korleis får vi med oss folk flest på dei endringar som må til? Og korleis handterer vi dei moglegheiter og utfordringar som kunstig intelligens (AI) gir oss? Dette er nokre av dei tema du vil lære meir om på Kraft i Vest i haust.

Programmet slepp vi om kort tid, og vil då også opne for påmelding. Inntil vidare håpar vi du held av datoen!

 

Om konferansen

Konferansen har gjennom åra etablert seg som ein viktig møteplass på Vestlandet, med rundt 300 deltakarar årleg. Her møtest eit breitt spekter av aktørar frå akademia, politikk, næringsliv og andre organisasjonar. Konferansen kan by på inspirasjon, lærdom og høve til å drøfte viktige problemstillingar i fellesskap. Sentrale tema er energi og grøn omstilling.

Kraft i Vest er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane Energi, Sparebanken Sogn og Fjordane, Vestland Fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet og Innovasjon Norge Vestland. 

2023 er det tiande året konferansen blir arrangert. Programmet for 2023 er under utarbeiding, og vil bli annonsert her og i andre kanalar etter kvart som det er klart. Inntil vidare kan du sjå nærare på programmet frå tidlegare år i menyen til høgre.