Sommarjobb

SFE <picture/>

Sommarjobb
Ein sommarjobb hos oss er ein fin måte å  bli kjend med SFE – og vi kan bli kjend med deg. Det kan vere starten på ei framtidig karriere innan ein framtidsretta bransje, der fornybar energi er ei viktig brikke i dei store klimautfordringane.

Om du er i gang med yrkesfagleg utdanning innan elektrofag kan sommarjobb som driftsmedarbeidar i SFE vere ein fin start . Dette går i hovudsak ut på å utføre enklare vedlikehaldsoppgåver ved ein av våre montørbasar i Rugsund, Florø, Måløy, Stad, Eid, Sandane, Reed, Askvoll eller kanskje i Svelgen som er ei av våre driftsavdelingar for kraftroduksjon .

For deg som er i gang med ein bachelor- eller masterutdanning innan relevante fagområder, kan sommarjobben hos oss dreie seg om at du kan bidra i løysingar på faglege problemstillingar. Typisk vil vere utviklingsprosjekt- og oppgåver innan straumnett, vass- eller vindkraft. 

Du har gjerne fyllt 18 år og det er ein fordel om du har førarkort. 

Søk sommarjobb her!

 

 

Registrer deg
Les meir