KARRIERE I SFE

test test

Ei berekraftig framtid er avhengig av stadig meir fornybar energi. Å utvikle vass- og vindkraft, og å elektrifisere samfunnet rundt oss er vårt bidrag for at vi saman skal nå klimamåla. I SFE-konsernet finst det ulike moglegheiter for deg som ønskjer å vere med på denne viktige reisa. Har du dei rette kvalifikasjonane, kan vi by på ei framtidsretta og meiningsfull karriere.

SFE er eit av dei største energiselskapa på Vestlandet og har i dag 250 engasjerte og høgt kvalifiserte medarbeidarar innan eit mangfald av fagområde. Om lag ein tredjedel av våre medarbeidarar er ingeniørar med høgare teknisk utdanning, og like mange er fagarbeidarar som jobbar ute på drift og nybygging av tekniske anlegg. Andre medarbeidarar finn du i spennande stillingar innan IKT og digitalisering, krafthandel, økonomi/finans og HR med meir.

Med utgangspunkt i ambisiøse klimamål er SFE-konsernet inne i ein periode med stor utbyggingsaktivitet på både straumnett- og produksjonsanlegg. Det stiller store krav til kompetansen vår, og gir moglegheit for utfordringar og utvikling. Saman skaper vi den fornybare framtida.