Stenging av veg langs Risevatnet

SFE <picture/>

På grunn av arbeid med reinsking av fjell og rassikring, vil vegen langs Risevatnet verte stengd for all ferdsel måndag, tysdag og onsdag kl. 07:00-20:00 i veke 27, 28 og 29. Utanom desse tidene vil vegen vere open for normal ferdsel.

Stenging vil verte tydeleg merka.

For spørsmål, kontakt Alf Håøy (mob.: 918 81 257).