NVE GIR LØYVE TIL MIDLERTIDIG FRAVIK I BREIMSVATNET

13.09.2019
SFE <picture/>

På grunn av fare for flom har NVE den 13. september 2019 gitt SFE Produksjon innvilga løyve til midlertidig fråvik frå manøvreringsreglement i Breimsvatnet. Løyvet gjeld frå 13.- 17. september men vert vurdert fortløpande.

Du finn heile vedtaket her.