NVE gir SFE løyve til midlertidig fravik frå manøvreringsreglement i Breimsvatnet

30.04.2019
SFE <picture/>

SFE Produksjon har søkt om, og fått innvilga løyve til midlertidig fravik frå manøvreringsreglement i Breimsvatnet. Løyvet gjeld senking av vasstanden i Breimsvatnet ned mot kote 60 i perioden 1.mai-31.mai 2019.  i mai månad.

Du finn heile vedtaket her.