AKTUELT

Førebels årsresultat 2018
08.03.2019
Førebels rekneskap viser at Sogn og Fjordane Energi (SFE) fekk eit resultat etter skatt på 286 millionar kroner.
Les meir
SFE kjøper seg opp i vindkraft
01.03.2019
Sogn og Fjordane Energi (SFE) kjøper ut TAFJORD Kraftproduksjon og Sognekraft frå fire vindkraftprosjekt i Sogn og Fjordane.
Les meir
3 nye år med Plan
10.01.2019
SFE og Plan International Norge forlenger samarbeidet for at fleire menneske skal få tilgang på reint vatn.
Les meir
Systemutviklar i SFE
07.12.2018
SFE ser etter ein systemutviklar som vil vere sentral i våre digitale utviklingsprosjekt innan fornybar kraftproduksjon.
Les meir
Seier nei til Vestlandskraft
26.09.2018
Styret i Sogn og Fjordane Energi (SFE) tilrår eigarane å seie nei til å gå saman med BKK og Hydro om eit nytt, felles selskap for kraftproduksjon.
Les meir