OMRÅDEPRISAR SFE STANDARD

SFE Standard har ein variabel pris, men utan dei største prissvingingane. Passar for deg som ønskjer jamnare pris enn det ei innkjøpsprisavtale kan gje. Prisen varierar frå kva prisområde du bur i, og er inkl.mva.

NO1: 73,46 øre/kWh (Austlandet, inkludert indre Sogn)
NO2: 71,91  øre/kWh (Sørlandet)
NO3: 74,70 øre/kWh  (Midt-Noreg, nord for Sognefjorden til Nordtrøndelag)
NO4: 72,16 øre/kWh (Nord-Noreg)
NO5: 72,44 øre/kWh (Vestlandet, sør for Sognefjorden til Rogaland)

Sjå aktuelle prisendringar her.

Dersom du er i tvil på kva prisområde du tilhøyrer, ta gjerne kontakt med oss på
tlf. 57 88 47 47, eller kundeservice@sfekraft.no