SFE STANDARD

SFE Standard har ein variabel pris, men utan dei største prissvingingane. Passar for deg som ønskjer jamnare pris enn det ei innkjøpsprisavtale kan gje. Prisen varierar frå kva prisområde du bur i, og er inkl.mva. 

Avtala føreset efaktura. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr på 20 kr.

NO1: 73,46 øre/kWh (Austlandet, inkludert indre Sogn)
NO2: 71,91  øre/kWh (Sørlandet)
NO3: 74,70 øre/kWh  (Midt-Noreg, nord for Sognefjorden til Nordtrøndelag)
NO4: 72,16 øre/kWh (Nord-Noreg)
NO5: 72,44 øre/kWh (Vestlandet, sør for Sognefjorden til Rogaland)

Sjå aktuelle prisendringar her.

Dersom du er i tvil på kva prisområde du tilhøyrer, ta gjerne kontakt med oss på
tlf. 57 88 47 47, eller kundeservice@sfekraft.no

 

Standard vilkår

 

 

God straum

Ein spotprisavtale som gir reint vatn og god helse i Zimbabwe.

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

Sjekk priskart

SFE Standard

Straumpris utan dei største svingingane.

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding

Sjå pris

SFE Fast

Forutsigbar straumpris.

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Eitt års binding

59,98 øre/kWh

Sunnfjordkraft

Straum med opphavsgaranti. 

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 3,40 øre/kWh

Ingen binding

Sjekk priskart

Nissegavespot

Straum som gjer deg -7 øre/kWh i ein heil månad! 

Ingen fastbeløp

Påslag på -7 øre/kWh

Tre månadar binding 

Gjelder kun nye kundar