SFE FAST

SFE Fast er ei avtale med fast pris for heile perioden og prisen er inkl. avgifter. Kraftprisen din vert ikkje påverka av svingingane i marknaden og du veit kva du skal betale for krafta fram i tid. SFE Fast har eitt års bindingstid.

Avtala føreset efaktura. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr på 20 kr.

Standard vilkår

God straum

Ein spotprisavtale som gir reint vatn og god helse i Zimbabwe.

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

Sjekk priskart

SFE Standard

Straumpris utan dei største svingingane.

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding

Sjå pris

SFE Fast

Forutsigbar straumpris.

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Eitt års binding

59,98 øre/kWh

Sunnfjordkraft

Straum med opphavsgaranti. 

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 3,40 øre/kWh

Ingen binding

Sjekk priskart

Nissegavespot

Straum som gjer deg -7 øre/kWh i ein heil månad! 

Ingen fastbeløp

Påslag på -7 øre/kWh

Tre månadar binding 

Gjelder kun nye kundar