Velkommen til årets julekalendar

Oversikten over vinnarane i julekalendaren vert publisert under kalendaren.
Følg med og delta for å sjå kva som befinn seg bak lukene. 

Vinnarar: 

1.desember 
Riktig svar: Plan Norge produktet heiter "God straum"
Johan A. Lofnes
Kjell T. Skoge

2.desember
Riktig svar: "Ingen binding på SFE Standard produktet"
Ronny Solheim
Per Reppen

3.desember
Riktig svar: "Kraft i Vest vart i år arrangert for 6.gong"
Odd Vollseth
Eli S. Oppedal

4.desember
Riktig svar: Kundesenteret til SFE Kraft fekk 1.plass i kåringa i 1.kvartal 2017
Helene Opheim
Sissel Aaberg
Unni Helland

5.desember
Riktig svar: Den mest selde straumavtalen er SFE Innkjøpspris
Ingeborg Hetle
Kai H. Haugland

6.desember
Riktig svar: SFE er generalsponsor for Malakoff
Nelli-Ann Gjertsen
Terje Djuvik