Straumavtaler

I oversikta under finn du dei kraftavtalene som SFE Kraft tilbyr privatkundar. Finn den avtala som passar best for deg.

God straum Spotpris

For kvar nye kunde på straumavtala God straum gir vi 20 kr/mnd til Plan Norge, og prosjektet som gir reint vatn til 15 000 mennesker i Sierra Leone.

false true 33 true etterskudd 20 Avtala føreset eFaktura og all prisinformasjon får du via vår nettside. Dersom eFaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr. true
SFE Innkjøpspris Innkjøpspris

SFE Innkjøpspris følgjer dagleg svingingane i marknaden etter kraftbørsen Nordpool.

false true 29 2,98 2,38 true etterskudd 20 Avtala føreset eFaktura og all prisinformasjon får du via vår nettside. Dersom eFaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr. true
SFE Fast Fastpris

SFE Fast er ei avtale med fast pris for heile perioden og prisen er inkl.avgifter. Du veit kva du skal betale for krafta fram i tid.

false true 12 12 29 2,38 42 42 42 42 42 true etterskudd 20 Avtala føreset eFaktura og all prisinformasjon får du via vår nettside. Dersom eFaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr. true
SFE Standard Variabel pris

SFE Standard har ein variabel pris, men utan dei største prissvingingane. Du får varsel to veker før prisen endrar seg. Vi tilbyr dette produktet til kundar i eige område, NO3.

false true 0 49,95 true etterskudd 25 Avtala føreset eFaktura og all prisinformasjon får du via vår nettside. Dersom eFaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr. true
Produkt Pris øre/kWh Fastbeløp
pr mnd
Variabelt
tillegg øre/kWh
Binding Info Bestill
God straum Sjå priskart 33 0 Ingen binding Info Bestill

God straum er ei straumavtale som kan måle seg med dei beste på pris. Vi gir 20 kr/mnd av fastbeløpet vidare til Plan Norge og prosjektet som gir reint vatn til mennesker i Zimbabwe.

Avtala føreset efaktura og all prisinformasjon får du via vår nettside. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Standard vilkår

SFE Innkjøpspris Sjå priskart 29 2,98 Ingen binding Info Bestill

SFE Innkjøpspris følgjer dagleg svingingane i marknaden etter kraftbørsen Nord Pool. Kvar du bur i landet avgjer kva pris som gjeld for deg. Kvar månad vert det berekna ein gjennomsnittspris frå kraftbørsen som vert justert for forbruket i ditt område i perioden. Resultatet ein då får kallar vi “vekta områdepris” og den vert grunnlaget for prisen ut til kunden for den månaden.

Avtala føreset efaktura og all prisinformasjon får du via vår nettside. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Standard vilkår

SFE Fast 42,00 29 0 1 års binding Info Bestill

SFE Fast er ei avtale med fast pris for heile perioden og prisen er inkl. avgifter. Kraftprisen din vert ikkje påverka av svingingane i marknaden og du veit kva du skal betale for krafta fram i tid. SFE Fast har eitt års bindingstid.

Avtala føreset efaktura og all prisinformasjon får du via vår nettside. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Standard vilkår

SFE Standard 49,95 0 0 Ingen binding Info Bestill

SFE Standard har ein variabel pris, men utan dei største prissvingingane. Her kan du få varsel to veker før prisen endrar seg. Passar for deg som ønskjer jamnare pris enn det ei innkjøpsprisavtale kan gje. Vi tilbyr variabel pris til kundar i SFE Nett sitt eige område, NO3.

Avtala føreset efaktura og all prisinformasjon får du via vår nettside. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Standard vilkår

God straum

Pris øre/kWh Sjå priskart
Fastbeløp pr. mnd. 33
Variabelt tillegg øre/kWh 0
Binding Ingen binding
Info Bestill

God straum er ei straumavtale som kan måle seg med dei beste på pris. Vi gir 20 kr/mnd av fastbeløpet vidare til Plan Norge og prosjektet som gir reint vatn til mennesker i Zimbabwe.

Avtala føreset efaktura og all prisinformasjon får du via vår nettside. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Standard vilkår

SFE Innkjøpspris

Pris øre/kWh Sjå priskart
Fastbeløp pr. mnd. 29
Variabelt tillegg øre/kWh 2,98
Binding Ingen binding
Info Bestill

SFE Innkjøpspris følgjer dagleg svingingane i marknaden etter kraftbørsen Nord Pool. Kvar du bur i landet avgjer kva pris som gjeld for deg. Kvar månad vert det berekna ein gjennomsnittspris frå kraftbørsen som vert justert for forbruket i ditt område i perioden. Resultatet ein då får kallar vi “vekta områdepris” og den vert grunnlaget for prisen ut til kunden for den månaden.

Avtala føreset efaktura og all prisinformasjon får du via vår nettside. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Standard vilkår

SFE Fast

Pris øre/kWh 42,00
Fastbeløp pr. mnd. 29
Variabelt tillegg øre/kWh 0
Binding 1 års binding
Info Bestill

SFE Fast er ei avtale med fast pris for heile perioden og prisen er inkl. avgifter. Kraftprisen din vert ikkje påverka av svingingane i marknaden og du veit kva du skal betale for krafta fram i tid. SFE Fast har eitt års bindingstid.

Avtala føreset efaktura og all prisinformasjon får du via vår nettside. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Standard vilkår

SFE Standard

Pris øre/kWh 49,95
Fastbeløp pr. mnd. 0
Variabelt tillegg øre/kWh 0
Binding Ingen binding
Info Bestill

SFE Standard har ein variabel pris, men utan dei største prissvingingane. Her kan du få varsel to veker før prisen endrar seg. Passar for deg som ønskjer jamnare pris enn det ei innkjøpsprisavtale kan gje. Vi tilbyr variabel pris til kundar i SFE Nett sitt eige område, NO3.

Avtala føreset efaktura og all prisinformasjon får du via vår nettside. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Standard vilkår

Alle prisar er inkludert mva.

Best på kundeservice

Logg inn på Mi Side

Dette er noko av det du kan finn svar på om du loggar deg inn på Mi side.

Sparetips

Alternativ lysbruk