Bestill Straum - SFEno

Straumavtaler

I oversikta under finn du dei kraftavtalene som SFE Kraft tilbyr privatkundar. Finn den avtala som passar best for deg.

God straum Spotpris

For kvar nye kunde på straumavtala God straum gir vi 20 kr/mnd til Plan Norge, og prosjektet som gir reint vatn til 15 000 mennesker i Sierra Leone.

false true 33 true etterskudd 20 Avtala føreset eFaktura. Dersom eFaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr. true
SFE Innkjøpspris Innkjøpspris

SFE Innkjøpspris følgjer dagleg svingingane i marknaden etter kraftbørsen Nordpool.

false true 29 2,98 2,38 true etterskudd 20 Avtala føreset eFaktura. Dersom eFaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr. true
SFE Fast Fastpris

SFE Fast er ei avtale med fast pris for heile perioden og prisen er inkl.avgifter. Du veit kva du skal betale for krafta fram i tid.

false true 12 12 29 2,38 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 true etterskudd 20 Avtala føreset eFaktura. Dersom eFaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr. true
SFE Standard Variabel pris

SFE Standard har ein variabel pris, men utan dei største prissvingingane. Passar for deg som ønskjer jamnare pris enn det ei innkjøpsprisavtale kan gje. 

false true 0 39,2 39,2 39,95 34,94 39,2 true etterskudd 25 Avtala føreset eFaktura. Dersom eFaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr. true
Sunnfjordkraft Spotpris false false true etterskudd true
Produkt Pris øre/kWh Fastbeløp
pr mnd
Variabelt
tillegg øre/kWh
Binding Info Bestill
God straum Sjå priskart 33 0 Ingen binding Info Bestill

God straum er ei straumavtale som kan måle seg med dei beste på pris. Vi gir 20 kr/mnd av fastbeløpet vidare til Plan Norge og prosjektet som gir reint vatn til mennesker i Zimbabwe.

Avtala føreset efaktura eller epostfaktura. Dersom dette ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Standard vilkår

SFE Innkjøpspris Sjå priskart 29 2,98 Ingen binding Info Bestill

SFE Innkjøpspris følgjer dagleg svingingane i marknaden etter kraftbørsen Nord Pool. Kvar du bur i landet avgjer kva pris som gjeld for deg. Kvar månad vert det berekna ein gjennomsnittspris frå kraftbørsen som vert justert for forbruket i ditt område i perioden. Resultatet ein då får kallar vi “vekta områdepris” og den vert grunnlaget for prisen ut til kunden for den månaden.

Avtala føreset efaktura eller epostfaktura. Dersom dette ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Standard vilkår

SFE Fast 59,98 29 0 1 års binding Info Bestill

SFE Fast er ei avtale med fast pris for heile perioden og prisen er inkl. avgifter. Kraftprisen din vert ikkje påverka av svingingane i marknaden og du veit kva du skal betale for krafta fram i tid. SFE Fast har eitt års bindingstid.

Avtala føreset efaktura eller epostfaktura. Dersom dette ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Standard vilkår

SFE Standard Sjå prisar under "info" 0 0 Ingen binding Info Bestill

SFE Standard har ein variabel pris, men utan dei største prissvingingane. Passar for deg som ønskjer jamnare pris enn det ei innkjøpsprisavtale kan gje. Prisen varierar frå kva prisområde du bur i, og er inkl.mva.Dersom du er i tvil på kva prisområde du tilhøyrer, ta gjerne kontakt.

NO1: 70,79 øre/kWh (Austlandet, inkludert indre Sogn)
NO2: 70,16 øre/kWh (Sørlandet)
NO3: 72,63 øre/kWh  (Midt-Noreg, nord for Sognefjorden til Nordtrøndelag)
NO4: 71,06 øre/kWh (Nord-Noreg)
NO5: 70,35 øre/kWh (Vestlandet, sør for Sognefjorden til Rogaland)

Avtala føreset efaktura eller epostfaktura. Dersom dette ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Sjå aktuelle prisendringar her.

Standard vilkår

Sunnfjordkraft Sjå priskart 25 3,40 Ingen binding Info Bestill

Sunnfjordkraft er ei spotavtale som følgjer dagleg svingingane i marknaden etter kraftbørsen Nord Pool. Kvar du bur i landet avgjer kva pris som gjeld for deg. Sunnfjordkraft har opphavsgaranti, som sikrar 100% fornybar energi.

Avtala føreset efaktura eller epostfaktura. Dersom dette ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Standard vilkår

God straum

Pris øre/kWh Sjå priskart
Fastbeløp pr. mnd. 33
Variabelt tillegg øre/kWh 0
Binding Ingen binding
Info Bestill

God straum er ei straumavtale som kan måle seg med dei beste på pris. Vi gir 20 kr/mnd av fastbeløpet vidare til Plan Norge og prosjektet som gir reint vatn til mennesker i Zimbabwe.

Avtala føreset efaktura eller epostfaktura. Dersom dette ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Standard vilkår

SFE Innkjøpspris

Pris øre/kWh Sjå priskart
Fastbeløp pr. mnd. 29
Variabelt tillegg øre/kWh 2,98
Binding Ingen binding
Info Bestill

SFE Innkjøpspris følgjer dagleg svingingane i marknaden etter kraftbørsen Nord Pool. Kvar du bur i landet avgjer kva pris som gjeld for deg. Kvar månad vert det berekna ein gjennomsnittspris frå kraftbørsen som vert justert for forbruket i ditt område i perioden. Resultatet ein då får kallar vi “vekta områdepris” og den vert grunnlaget for prisen ut til kunden for den månaden.

Avtala føreset efaktura eller epostfaktura. Dersom dette ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Standard vilkår

SFE Fast

Pris øre/kWh 59,98
Fastbeløp pr. mnd. 29
Variabelt tillegg øre/kWh 0
Binding 1 års binding
Info Bestill

SFE Fast er ei avtale med fast pris for heile perioden og prisen er inkl. avgifter. Kraftprisen din vert ikkje påverka av svingingane i marknaden og du veit kva du skal betale for krafta fram i tid. SFE Fast har eitt års bindingstid.

Avtala føreset efaktura eller epostfaktura. Dersom dette ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Standard vilkår

SFE Standard

Pris øre/kWh Sjå prisar under "info"
Fastbeløp pr. mnd. 0
Variabelt tillegg øre/kWh 0
Binding Ingen binding
Info Bestill

SFE Standard har ein variabel pris, men utan dei største prissvingingane. Passar for deg som ønskjer jamnare pris enn det ei innkjøpsprisavtale kan gje. Prisen varierar frå kva prisområde du bur i, og er inkl.mva.Dersom du er i tvil på kva prisområde du tilhøyrer, ta gjerne kontakt.

NO1: 70,79 øre/kWh (Austlandet, inkludert indre Sogn)
NO2: 70,16 øre/kWh (Sørlandet)
NO3: 72,63 øre/kWh  (Midt-Noreg, nord for Sognefjorden til Nordtrøndelag)
NO4: 71,06 øre/kWh (Nord-Noreg)
NO5: 70,35 øre/kWh (Vestlandet, sør for Sognefjorden til Rogaland)

Avtala føreset efaktura eller epostfaktura. Dersom dette ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Sjå aktuelle prisendringar her.

Standard vilkår

Sunnfjordkraft

Pris øre/kWh Sjå priskart
Fastbeløp pr. mnd. 25
Variabelt tillegg øre/kWh 3,40
Binding Ingen binding
Info Bestill

Sunnfjordkraft er ei spotavtale som følgjer dagleg svingingane i marknaden etter kraftbørsen Nord Pool. Kvar du bur i landet avgjer kva pris som gjeld for deg. Sunnfjordkraft har opphavsgaranti, som sikrar 100% fornybar energi.

Avtala føreset efaktura eller epostfaktura. Dersom dette ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr.

Standard vilkår

Alle prisar er inkludert mva.

Saman om kraftsal

Frå 01.01.2018 har vi slått oss saman med Sunnfjord Energi Kraft om å selje straum til deg. Les meir her.

Sparetips

Vask fulle maskiner