Straumsal - SFEno

SFE Kraft

Gjennom selskapet SFE Kraft sel vi straum til om lag 30 000 husstandar og verksemder. På ein nasjonal marknad tilbyr selskapet straumavtaler tilpassa ulike kundebehov og til konkurransedyktige prisar, i tillegg til eit profesjonelt og tilgjengeleg kundesenter. Les meir om straumavtalene her.

Samla har denne denne verksemda 10 tilsette.

Visste du at SFE Kraft...

  • har 30 000 straumkundar
  • har straumavtaler tilpassa ulike behov
  • har 10 tilsette
Sparetips

Bruk tidsur