Program 2017

Torsdag 28. september 2017

11:00 - 11:50   Lunsj og registrering, Gloppen Hotell
(du kan også registrere deg i Trivselshagen).

12:00 - 12:15   Introduksjon og opning, Trivselshagen
Johannes Rauboti, konsernsjef Sogn og Fjordane Energi og konferansier Anne Mette Hjelle.


12:15 - 13:25 Det store biletet

12:15 - 12:55   "Ei verd i endring"
Dessima Williams, spesialrådgjevar for FN

12:55 - 13:25   Kva moglegheiter gir Paris-avtala for små og mellomstore bedrifter i Noreg?
Nils Kristian Nakstad, administrerande direktør Enova

13:25 - 13:45   Pause

13:45 - 15:50  Endringstid

13:45 - 14:15   Politiske visjonar for norsk fornybar energinæring
v/ Statsekretær Elnar Remi Holmen

14:15 - 14:40 Kva kan næringslivet vente seg etter valet?
v/Arvid Moss, NHO-president

14:40 - 15:05  Kva får valet å seie for nærings- og energipolitikken? 
v/ Politisk kommentator (vert annonsert seinare)

15:05 - 15:50   Paneldiskusjon; Kor mange energiselskap har vi om ti år og korleis ser dei ut?
Ved aktørar i bransjen.

15:50 - 16:15   Pause med matbit


16:15 - 18:00   Nye fiendar, digitale truslar

16:15 - 16:40   Det nye trusselbiletet har vi grunn til å vere uroa?
 Marie Benedicte Bjørnland, sjef PST

16:40 - 17:05 Digitale truslar mot norsk næringsliv
v/Hans Christian Pretorius, avdelingsdirektør for IKT-sikkerhet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

17:05 - 17:30 Slik møter vi nye truslar med auka beredskap
Per Sanderud, direktør NVE

17:30 - 17:55 Hafslund rustar seg for digitale angrep
Jon Andreas Pretorius, IT-sjef Hafslund Nett

17:55 - 18:00   Oppsummering
 

Parallellsesjon småkraft

16:15 - 16:40   Marknadsutsikter for kraftpris og elsertifikat
Bengt Haugnes, handelssjef krafthandel, Sogn og Fjordane Energi og Ole-Johnny Nesdal, kraftanalytikar Sogn og Fjordane Energi

16:40 - 17:05   Forventingar til renteutviklinga
Torgeir Strandenes, meklar kapitalmarknad, Sparebanken Sogn og Fjordane

17:05 - 17:30   Korleis handtere eigar- og generasjonsskifte 
Jon Gimmestad, dagleg leiar Accountor

17:30 - 17:55   Stor og internasjonal eller liten og lokal - betyr det noko kven som eig småkrafta?

Johannes Idsø, førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet

17:55 - 18:00  Oppsummering og avslutning for dagen

19:30   Aperitif, Gloppen Hotell

20:00   Middag, Gloppen Hotell
Underhaldning med Odd Nordstoga

 
 
 

Fredag 29. september 2017

08:30 - 12:40 Teknologien som endrar alt

08:30 - 08:35   Introduksjon ved konferansier Reiel Haugland

08:35 - 09:00  Slik satsar Kongsberggruppen digitalt
Hege Skryseth, administrerande direktør, Kongsberg Digital

09:00 - 09:25   Energinæringa ved eit vegskilje
Jørgen Kildahl, styreleiar eSmart Systems

09:25 - 09:50   Offentleg sektor – digitale moglegheiter for forvaltninga
Kjetil Århus, direktør for digitalisering og innovasjon, Bergen kommune

09:50 - 10:20 Pause

10:20 - 10:45   Skru på automagien – smartare heimar 
Christin Aare Vabø, marknadssjef SFE Kraft

10:45 - 11:10   Kunsten å bygge digital bedriftskultur
Rune Paulseth, Norgesjef Facebook

11:10 - 11:50  Næringslivet må bu seg på digital revolusjon
Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier, IKT Norge

11:50 - 12:00   Oppsummering av konferansen
Johannes Rauboti, konsernsjef i Sogn og Fjordane Energi

12:00              Lunsj, Gloppen Hotell


Gå til påmelding 

Sjå her for praktisk informasjon

 

Kraft i Vest vert arrangert i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Høgskulen  på Vestlandet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraft i Vest 28.-29. september 2017

Sparetips

Luft rett