Konsernstyret

Kort om styremedlemmane i SFE-konsernet:
 
Per Atle Kjøllesdal (f. 1956), styreleiar
Gardbrukar og medlem fylkestinget i Sogn og Fjordane
 
Ketil Konglevoll (f. 1970), nestleiar
Seniorrådgjevar industrielle eigarskap i BKK
 
Arvid Bjarne Lillehauge (f. 1944)
Pensjonist, tidlegare rådmann og ordfører i Høyanger kommune
 
Olin Johanne Henden (f. 1972)
Næringsdrivande og styremedlem i m.a. Helse Vest
 
Anne Marit Steen (f. 1961)
Konserndirektør økonomi i BKK
 
Jan Helge Dale (f. 1955)
Kommunelege I i Flora kommune
 
Kjell Asle Bakkebø (f. 1968), tilsetterepresentant
Montørformann i SFE Nett
 
Geir Magne Evebø (f. 1968), tilsetterepresentant
Driftssentralleiar i SFE Nett
 
Kjartan Skår (f. 1964), tilsetterepresentant
Montørformann i SFE Nett

Styre og konsernleiing

Sparetips

Vask fulle maskiner