Nett

På grunn av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sine krav til nettselskapa sin nøytralitet på Internett, er tenester og informasjon frå SFE Nett å finne på ei eiga nettside: www.sfenett.no.

Gå til SFE Nett

SFE Nett kundesenter: 57 88 48 50
SFE Nett straumbrot/feilmelding: 57 88 48 00

Sparetips

Bruk tidsur