SFE Kombi - SFEno

SFE Kombi

Med SFE Kombi gjev vi både fastpris og innkjøpspris i same avtale. Ein kombinasjon der du har fastpris på halve forbruket ditt, medan andre halvpart følgjer marknaden med innkjøpspris.

Fordelen med SFE Kombi er at avtala bind halvparten av straumbruken din til ein fast pris. Samtidig får du vere med på svingingane i marknaden med innkjøpspris på den andre halvparten av straumbruken. Vi kan tilby SFE Kombi for eitt år av gangen.Vi fakturerer månadleg, etterskotvis.

Kontaktskjema

Leveringsvilkår næringskundar

Sparetips

Luft rett