SFE Forvalting - SFEno

SFE Forvalting

SFE Forvalting er eit tilbod til bedrifter som ønskjer å nytte seg av svingingane i marknaden. Avtala går ut på at våre profesjonelle forvaltere tek hand om kraftvolumet til bedrifta og søkjer å oppnå billigare straum.  Bruk kompetansen vår.

Volum, risikovilje og lengde på kontrakta avklarast i førekant. Vi fakturerer månadleg, etterskotvis.

Kontaktskjema

Leveringsvilkår næringskundar

Sparetips

Følg med på energibruken